Hur man beräknar volymen på ett prisma

Inom matematik lär geometri-fältet oss att beräkna användbara parametrar för vårt dagliga liv, såsom perifera, area eller volym för en figur. Vi har redan visat dig hur du beräknar kubikmeter geometriska figurer, idag kommer vi att uppdatera kunskap som du säkert hade från grundskolan: vi kommer att lära dig att beräkna ett prisma.

Vad är volym?

Först börjar vi med att förklara vad volym är. Volymen är inget annat än utrymmet som en siffra upptar och har många användningsområden, som till exempel det hjälper oss att veta hur mycket vatten som vissa pooler kan innehålla eller veta hur många lådor vi kan hålla i ett lager, till exempel.

Vad är ett prisma?

Verkligheten är att vi i världen vi lever i omges av prismor. Till exempel är en mjölkkartong , en tärning eller byggnaden du bor i ett prisma .

På ett mer formellt sätt är ett prisma en polyeder som har två lika parallella ytor som kallas baser. Resten av ansikten som utgör ett prisma är sidoytorna som har form av parallellogram. Vi kan differentiera andra delar i ett prisma:

  • Kanterna: är linjerna som bildas av sammanslagningen av två ytor.
  • Vertikaler: är skärningspunkten mellan två kanter.
  • Höjden: avståndet mellan de två baserna.

Vilka typer av prisma finns det?

Prisma kan klassificeras enligt antalet sidor på deras baser . Vi kommer därför att ha ett triangulärt prisma om var och en av baserna bildas av en triangel, fyrkantig om baserna är kvadratiska, femkantiga om basen har fem sidor, hexagonal, etc. ...

Enligt baserna kan vi också göra en annan klassificering till vanliga prismor och oregelbundna prismor . Om baserna är oregelbundna polygoner kommer de att vara oregelbundna prismor och på samma sätt, om baserna är vanliga polygoner, skulle vi vara före ett regelbundet prisma.

Slutligen, beroende på sidoytorna, kan vi också göra en slutlig klassificering av prismorna. Vi kan klassificera dem i raka eller sneda prismor. Vi är inför ett rakt prisma om det har alla sina ansikten bildade av rektanglar eller kvadrater och före ett snett prisma annars.

Prismaets volym

Volymen av ett prisma beräknas genom att multiplicera basens yta med dess höjd. V = Basens yta x Prisets höjd

Formeln är enkel, men ibland är beräkningen komplicerad beroende på hur svårt det är att beräkna basens area.

Volym av ett rektangulärt prisma

Som vi nämnde i den föregående punkten, beräknas prisets volym genom att beräkna basens area, som vi senare kommer att multiplicera med dess höjd.

För att beräkna volymen på ett rektangulärt prisma multiplicerar vi därför basens längsta sida, med den kortaste sidan för att få basens rektangel och multiplicera det med prismahöjden. V = Base1 Sidan x Basen2 x Prisma höjd

Volym av ett hexagonalt prisma

Vid beräkning av volymen av ett hexagonalt prisma ligger komplexiteten i beräkningen av basen, även om det inte är för komplicerat om vi vet hur. Om basens hexagon är regelbunden (alla sidor har samma längd) beräknas dess yta genom att multiplicera dess omkrets (summan av dess sidor) med apotemet och vi delar resultatet med två.

Hexagon area = (Perimeter x Apothem) / 2 Om vi ​​inte har apoten i värde, men vi har hexagon sidan kan vi beräkna den. Apotemet är linjen som sammanfogar mitten av en av sidorna, med mitten av sexhörningen. För att beräkna det kommer vi bara att använda Pythagoras teorem, eftersom vi vet ett ben (sidan av hexagon / 2) och hypotenusen (sidan av hexagon) Apothem = kvadratrot (Side ^ 2 - (Side / 2) ^ 2) En gång Eftersom vi har hexagonens område för att beräkna volymen på det hexagonala prismet, kommer vi bara att multiplicera detta område med prisets höjd Volym = Arean av basen x Höjd.

Som ni ser är lärande enkelt och du behöver inte veta mycket om fysik.

Relaterade Artiklar