Hur man indexerar i Word för forskningsuppsatser

Som vi vet är det nödvändigt att skapa ett index för att följa en organisation i text eller jobb . I indexet sätter vi sidnumret som tillhör varje avsnitt och det blir lättare att hitta det genom att titta på sidan. Detta är en av fördelarna med att ha ett index i vårt dokument.

Vi kan skapa indexet genom att skriva det för hand med hjälp av en regel för att undvika vridning, men det finns ett enklare och renare sätt att göra det, med Microsoft Word kan vi göra det automatiskt med en Word-indexmall. Tack vare den här mallen kan vi dessutom gå till den del av dokumentet som vi vill bara genom att klicka på avsnittet.

Vi har redan sett hur man skapar ett brev, vikten av att kontrollera Microsoft Word-programmet för de arbetare som söker ett jobb . Idag kommer vi att lära dig hur man skapar ett index i ord.

Markera posten

För att börja måste vi markera de poster som vi redan har skrivit i dokumentet och för detta måste vi följa följande steg:

 • Välj texten som vi vill använda i vårt index.
 • Vi går till referensfliken i indexgruppen och klickar på "mark entry". Vi kan redigera texten i avsnittmarkeringsindexposten för att ge den ett annat typsnitt. Om vi ​​vill lägga till ett underavsnitt till någon punkt i indexet markerar vi "subentry". Vi kan tillämpa ett annat format på sidnumren i varje avsnitt genom att klicka på "sidnummerformat", där vi kan använda fetstil eller kursiv för att ge det en annan touch.
 • Om vi ​​vill markera en text som visas i hela dokumentet klickar vi på "markera alla".
 • Om vi ​​vill markera ytterligare indexposter väljer vi texten och klickar på "mark indexpost".

När vi har markerat posterna kommer vi att skapa indexet för vårt dokument.

Skapa indexet

Stegen att följa för att infoga indexet är följande:

 • Vi anger platsen där vi vill infoga indexet.
 • Vi går till referensfliken och kontrollerar "infoga index" i indexgruppen.
 • Vi går till indexavsnittet och väljer det format vi vill ha.

Om vi ​​markerar fler poster när indexet har skapats måste de uppdateras enligt följande:

 • I avsnittgruppen väljer vi "visa".
 • Vi letar efter XE-fältet för posten vi vill ändra.
 • Vi ändrar texten som visas i citattecken för att ändra den.
 • Vi går till referensavsnittet och klickar på "uppdatera ordindex".
 • Om indexet visar några fel måste vi helt enkelt hitta posten, göra ändringen och uppdatera.

Radera en indexpost och uppdatera

Om det vi vill är att ta bort en post från indexet gör vi följande:

 • Vi väljer hela indexfältet och markerar DELETE.
 • I indexgruppen väljer vi uppdateringsordindex på referensfliken.

Markera indexposter för en text i sidintervallet

Som vi har sett tidigare måste du först markera posterna för att skapa ett index. Men om det du behöver är att skapa ett index för stora texter som finns i olika sidintervall, måste du göra följande:

 • Välj texten du vill infoga i indexet.
 • Klicka på "infoga" markör.
 • Skriv ett namn i markörnamnsavsnittet och välj lägg till.
 • Sedan klickar vi på referenser, markerar "post".
 • Som input skriver vi inmatningen indexet.
 • Vi klickar på "alternativ", sidintervall.
 • Skriv markörens namn i markörsektionen och klicka på "markera".

När vi har markerat posterna kan vi nu skapa indexet och infoga det.

Nummer titlarna

Om du vill numrera titlarna på din text så att de är organiserade kan du göra det på ett mycket enkelt sätt:

 • Vi väljer dokumenttitlar.
 • På hemfliken, stycke, väljer vi "lista över flera nivåer" och vi väljer motsvarande numrering.
 • Vi uppdaterar Word-indexet, som vi tidigare sett.

Skapa ett anpassat index

För att skapa ett anpassat index, enligt vår önskan, kommer vi att ta hänsyn till färg, teckensnittsstorlek, teckensnitt ... Ett annat sätt att anpassa det är i referenser, innehållsförteckning och val av en anpassad innehållsförteckning , där vi kan ändra:

 • Sidnumren som visas i indexet.
 • Använd redan definierade format.
 • Byt fyllning.
 • Justera siffrorna.

Relaterade Artiklar