Vad betyder det att drömma om ormar, meningen med drömmar

Drömtolkning har varit ett tema i psykologistudier från Freud till de senaste psykoanalytiska teorierna. Vid många tillfällen drömmer vi om element eller scener på sin plats, vi har mardrömmar som är svåra att glömma. Men vad är meningen med drömmar?

Drömmar kan avslöja många okända för våra undermedvetna, så vi vill förklara vad drömmer om ormar betyder. Nästan alla någon gång i livet har kunnat drömma om dessa reptiler, så var uppmärksam på den här artikeln för att veta deras sanna betydelse.

Betydelse av att drömma om ormar

Det är tydligt att drömma om ormar kan vara obehagligt, till och med förvirrande, men enligt många teorier kan det vara ett tecken på att en stor förändring i ditt liv kommer att komma . Det som är uppenbart är att dröm- och drömvärlden är ett mysterium för studier relaterade till sinnet och det undermedvetna.

Människor har alltid varit fascinerade av drömmar och deras tolkning. Sigmund Freud, psykoanalysens far, var en pionjär inom psykologisk terapi och studerade med precision drömvärlden och meningen med allt vi drömmer om. Således samlade Freud alla sina upptäckter i sitt manuskript "Tolkningen av drömmar" 1899 och hävdade att de var en projicering av oförfyllda önskningar och förtryckta impulser .

På en annan sida är Carl Gustav Jung, en framträdande psykolog som försökte avvika från den freudianska modellen. Jung uttalade att drömmar kunde vara något mer komplexa och att det sociala medvetslösa bör observeras för att studera dess symbolik . Det finns också många andliga lärare som bekräftar att vi ibland drömmer om situationer från våra tidigare liv. Till och med meningen med drömmar kan vara en koppling av alla dessa teorier, eftersom det fortfarande finns mycket att undersöka.

Vad det betyder att drömma om levande ormar

Om vi ​​håller oss till Freuds tolkning av drömmar, skulle drömmar om ormar eller långsträckta föremål eller djur vara relaterade till en otillfredsställd eller förtryckt sexuell drivkraft . I själva verket är falliska symboler ganska återkommande i denna teori om den välkända psykoanalytiker.

Det skulle vara en av de många teorierna om betydelsen av att drömma om ormar, för att för närvarande analysera drömmar tar vi också hänsyn till de upplevelser vi upplever när vi vaknar och vissa personliga faktorer som kan påverka våra drömmar.

För att svara mer konkret på frågan "Vad betyder det att drömma om ormar?" Är det nödvändigt att utvärdera olika situationer och arter. Därefter erbjuder vi dig de vanligaste.

1. Dröm om ormar

Att drömma om ormar kan betyda många saker beroende på djurets inställning. Om du drömmer om aggressiva ormar kan det vara relaterat till sexualitet, medan tysta ormar är mer relaterade till visdom .

Det har också ett stort inflytande på hur vi känner oss när vi vaknar, eftersom det inte är detsamma att vakna lugnt efter att ha drömt om ormar än att vakna av rädsla och ångest. Trots all forskning som görs finns det tyvärr inget samförstånd om att fastställa innebörden av drömmar.

2. Dröm om huggormar

Betydelsen av att drömma om ormar kan variera beroende på deras art. I det här fallet kan drömmar om huggormar relateras till besvikelser och bedrägerier .

3. Dröm om gröna ormar

Färgernas psykologi spelar också en viktig roll i tolkningen av drömmar. Att drömma om gröna ormar kan vara en symbol för förändring, personlig mognad och lycka . När en färg manifesteras i drömmar genom det undermedvetna, betyder det att den uttrycker en dold känsla relaterad till den nyans.

4. Dröm om svarta ormar

När färgen svart visas i våra drömmar, kan det betyda att vi inte uppmärksammar vårt skäl, så vi agerar inte enligt logiskt tänkande. Det kan indikera för oss att vi agerar påverkade av vår mest emotionella del .

På detta sätt kan drömmen om svarta ormar tolkas som frestelsen att upprätthålla eller starta en relation som från det rationella planet inte skulle vara lämpligt.

5. Dröm om små ormar

Djurets storlek kan också ändra innebörden av drömmar. Om ormarna är små kan det tyta på att vi har ett litet obehag som inte tillåter oss att njuta av vårt liv 100%.

6. Dröm om ormar hemma

Att drömma om ormar i deras naturliga livsmiljö är inte detsamma som att drömma inomhus, och det kommer inte heller att ha samma betydelse om ormen är stor eller liten, grön eller gul . Enligt vissa myter och legender kan drömma om ormar hemma vara ett tecken på att en familjemedlem förråder dig eller att en fysisk sjukdom närmar sig.

I det senare fallet är det svårare att bekräfta att att drömma om ormar hemma innebär att du kommer att drabbas av en sjukdom, men det är relaterat till bedrag. Av den anledningen kanske vi förknippar det med oro eller misstro mot någon.

7. Dröm om ormar som attackerar dig

Om du har drömt att en eller flera ormar attackerar dig, kan det innebära en överhängande tvist eller så måste du möta något som skrämmer dig. Denna tolkning är relaterad till tron ​​att det kommer en tid då du inte längre kan fly från ett problem och du måste fatta ett svårt beslut i ditt liv .

Om du är orolig för att drömma om ormar eller vill veta betydelsen av drömmar, rekommenderar vi att du besöker en psykolog så att han kan hjälpa dig att behandla ditt specifika fall. Observera att den här artikeln endast är avsedd för information.

Relaterade Artiklar